Mateřská škola Praha - Lochkov

Přijímací řízení 2016/2017

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Praha - Lochkov

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ  Praha – Lochkov, Za Ovčínem 1, Praha 5 154 00.

Výsledek řízení:                                                                                           

Přijaté děti

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

 

Nepřijaté děti

15

16

Vladimíra Schwabová

ředitelka MŠ

 

Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy.

Na těchto stránkách Vás informujeme o činnosti naší mateřské školy. Samozřejmě budeme raději, pokud se přijdete sami osobně podívat, abyste viděli, jak s dětmi pracujeme a jak to u nás chodí.  

 


 


 


 

  


 


Aktuality

Pozvánka od vnoučat

10.04.2013 20:29
Vydali jsme také DVD POZVÁNKA OD VNOUČAT Ukázka na YOUTUBE:...

—————

Web spuštěn

07.08.2012 08:49
Zaregistrovali jsme se.

—————